bouaqua.net
Một số bố cục cho bể nhỏ
Bể nhỏ luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những không gian phòng hạn chế, cũng vì bể nhỏ nên để xoay xở được một bố cục ưng mắt thật là điều không đơn giản.…