bottegaeventi.com
SUPERLAB
Во последните години Боттега Евенти го применува иновативниот пристап при организацијата на настани. Со својот самонаречен СУПЕРЛАБ дел, Боттега Евенти навлегува во една нова експериментална фаза. …