botkyrka.vansterpartiet.se
Utveckla den lokala demokratin
Demokrati är mycket mer än att gå och rösta vart fjärde år. Demokratin kräver att medborgarna känner att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och kan delta i en dialog om hur vårt samh…