bosfundacja.pl
Kongres Inicjatyw Pozarządowych
W dniu 12.11.2017 mieliśmy okazję uczestniczyć w I Kongresie Inicjatyw Pozarządowych w ramach, którego odbyły się cztery panele dyskusyjne. Tematyka przewodnia paneli dotyczyła organizacji społecznych w porządku wspólnot, państwa i samorządów oraz finansowania NGO. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowcy oraz przedstawiciele NGO. Omawiając również temat komunikacji pomiędzy tymi grupami. Poruszona została również kwestia Konfederacji
mgraphics