bosastopa.kinea.pl
O powięzi słów kilka - Bosa Stopa
Powięź, należąc do tkanek miękkich, jest wdzięcznym obiektem terapii tychże. Właściwie potraktowana, potrafi błyskawicznie wracać do pełni swoich funkcji. Ból, dziwne odczucia czy niestabilność znikają niemalże natychmiast.