borsten.se
Xebec Back Burr
Gradning med Xebec Back Burr för styrda maskiner. Vi tar fram programvaran för att optimera resultat och livslängd på verktyget.