bns-container.no
Norges Yrkesdykkerskole valgte modulbygg fra BNS. - BNS tilbyr lagercontainer, krokcontainer, dumperkasse, brakkerigg og mer!
Se det flotte anlegget til Norsk Yrkesdykkerskole på Fagerstrand. BNS Container har levert modulbyggene som er skreddersydd for oppgaven. Store flotte klasserom med store vinduer ut mot fjorden. Klasserommene har foldevegger, slik at det kan kjøres parallell undervisning på 2 språk.