bmmua.com
Sau chia tay…
Sau khi chia tay tôi đi lang thang khắp nơi cùng chốn cho khuây khỏa. Phải nửa tháng mới về lại nhà. Mọi thứ được dọn rất ngăn nắp. Ga giường cũng đã được thay. Tôi cảm thấy không quen. Ngồi một đầ…