bmmua.com
Cho tháng mười thân thương
Tháng mười rồi có nhớ không em Nẻo cuối đường nghe mùa đi qua ngõ Con đường xưa gốc tường vi nho nhỏ Anh đi về lòng nặng trĩu cô đơn Anh ước gì mùa hạ kéo dài hơn Cho anh bên em, gần em thêm chút n…