bmmua.com
Bài không tên thứ hai
Là khi chẳng muốn mình phải suy nghĩ đắn đo Những bộn bề lo toan thường nhật Là khi thấy trong mình một niềm tin rất thật Về yêu thương, hy vọng ở tương lai. Là khi ta muốn bên người bất chấp đúng …