bmmua.com
Vì chưa một lần anh nói yêu em
vì chưa một lần anh nói yêu em chưa một lần anh nói những con đường chưa một lần thôi mang hình dấu hỏi những ngày hè nhiều mưa vì chưa một lần chúng ta nói gì trong buổi ban trưa trên nền đ…