bmmua.com
Si
ta phải yêu người như thế nào mới có thể đi qua phù hoa? đi qua thời gian không hư vọng, không cuồng điên? ( từ tumblr )