bmmua.com
Chia ly ngày cũ
Anh có về lối cũ nữa không anh Về ngắm nhìn hàng cây xanh thuở ấy Nắng cao cao bầu trời mây vẫn vậy Chỉ không còn cô gái nhỏ chờ anh Anh có về xem bông sứ mong manh Chiều mùa đông bên hiên người ch…