bmmua.com
Cái cây của riêng mình…
11.11 Em vẫn luôn mong được bên anh, lâu nhất có thể. Nhưng trong cuộc đời, có đôi lúc chẳng vừa ý. Bởi vậy nên phải xa nhau. Anh vẫn khỏe chứ, em hy vọng thế. Có một dạo em nhớ những trưa nằm ôm n…