bmmua.com
Trách
Đôi bàn tay anh Nói gì Những ngón tay em Lầm lì Xa cách Con nắng vàng nhíu mày, Quở trách Bản nhạc tình Lạc phách Giữa thinh không Thầm thì Tiếng gió đầu đông Ngẩn ngơ chiếc lá Tô hồng nét son Trắn…