bmmua.com
Nỗi nhớ màu xanh
Tháng 9, 2018 Hà Nội bây giờ mùa thu chắc đã về rồi, Em đang nghe Thanh Xuân và nhớ về anh, nhớ về Hà Nội, nhớ khi đôi mình ngồi trong quán rượu anh hay đi quán cũng văng vẳng bản hát, nhớ cả lúc k…