bmmua.com
Có một người con gái để gọi tên
Tôi cũng muốn được như Trịnh, có một người con gái để gọi tên, khi mà những niềm vui đã chất đầy thì cũng là lúc nỗi buồn của rêu phong sẽ chạm gót tôi mệt đến rã rời, tưởng như sẽ nằm yên và chẳn…