bmmua.com
Chiều dài của tình yêu
Ngồi trên chuyến tàu từ Đà Nẵng về Hà Nội, Lan đột nhiên có cái cảm giác nhung nhớ châu Âu. Có lẽ bởi ở Việt Nam, cô rất ít khi đi loại phương tiện này, nhưng 6 năm du học ở trời tây thì lại không …