bmmua.com
Mùa nắng
Bốn mùa trái tim reo Một chuyện tình dọc theo mùa nắng Có người giản đơn như giấy trắng Cũng có người đủ ngọt đắng đã qua Mùa hạ đầu kí ức vẫn chưa xa Những cơn mưa, những câu chuyện dài không dứt …