bmmua.com
Kẻ mang tâm hồn tự kỷ…
Có những ngày tôi đi tìm thế giới, Để quên mình ở thế giới thứ hai. Một thế giới ngoài mình chẳng có ai, Dường như thấy một mình là hạnh phúc. Dẫu hay rằng tâm tư mình có lúc, Lòng nhẹ bẫng mà tự t…