bmmua.com
Lựa chọn giữa những lặng im
Ta nhặt từng mảnh kỷ niệm Ghép lại những gì đã vỡ Nhưng chẳng thể đếm được bao nhiêu mảnh vỡ đã vụn nát Những khoảng trống nhạt nhòa theo nước mắt Rốt cuộc ta chờ người Cho tới cuối con đường Để rồ…