bmmua.com
Ngoan đi em! Ngủ đi em!
Không cần đọc kinh nữa đâu em Anh sẽ ở nguyên đây ru em ngủ Bình yên đi em Đừng mơ thêm giấc mơ cũ Chàng trai ấy bỏ đi lâu lắm rồi Ngoan đi em! Ngủ đi em! Ngoài kia giông đang nổi Những cơn gió trố…