bmmua.com
Môi tràn vĩnh viễn
Ta chẳng phải kẻ đầu tiên Người yêu Người chẳng phải người đầu ta thề hẹn Hai ta đều có những mất mát như cạnh sắc lưỡi dao Hai ta đều sống với đôi môi nhiều vết sẹo Tình yêu ấy đến lặng lẽ trong …