bmmua.com
Phố núi
Anh nhớ nơi phố núi và kế bên là biển Khi bước chân qua trái là núi cao mây mờ Còn bước chân qua phải là sóng biển dịu dàng của lòng anh Nhưng phố núi anh đi nghèo nàn và thấm đẫm ưu thương …