bmmua.com
Tháng Tư
Em ùa vào tháng Tư Xanh treo đầy khắp lối Đê ào ào gió thổi Hoa nhãn cầm cập run. Sáng lất phất mưa phùn Chiều về năng nắng ráo Xế xế tà lảo đảo Say đắm khóm huệ tây. Thành phố đêm ngất ngây…