bmmua.com
800 bài thơ Haiku của Matsuo Basho
THƠ HAIKU CỦA BASHO Thái Bá Tân dịch từ tiếng Anh và tiếng Nga Haiku là một thể thơ ngắn rất độc đáo của Nhật Bản. Mỗi bài chỉ 17 âm tiết, chia thành ba phần, người Nhật viết liền một dòng nhưng kh…