bmmua.com
Khúc hát thanh xuân
Sẽ đến lúc ta trở về già Nhưng tới đó hãy hay, giờ ta còn trẻ chán Bắt chước dáng cụ già không khó lắm Đến khi già, muốn trẻ, khó làm sao Lúc còn trẻ ra biển dễ hơn khi già ra ao Lúc trẻ ta lội rừn…