bmmua.com
Đừng phai nhạt, đừng hoài nghi…
về Ôm Mỏ Neo Nằm Mộng Những Chân Trời *** Năm 2013, sau khi quyết định thực hiện một chuyến đi dài, tôi đã kịp biên tập cho tập thơ nhỏ Lạ Lùng Sao, Đớn Đau Này của Nomad. Và Nomad thì kịp in nó tr…