bmmua.com
Những cuối tuần chơi vơi…
Những tối cuối tuần vô vị Lại lang thang phố một mình Rồi nhớ một người và khóc Ném mình vào những lặng thinh.