bmmua.com
Mẹ muốn…
Mẹ muốn dẫn Con đi thật xa Mọi con đường Con đi, có Mẹ, đều là nhà Chúng ta sẽ băng qua vạn cánh rừng đầy nắng Và ngủ thật dài vào những mùa trăng.…