bmmua.com
Cho người cũ
Đã lâu rồi em không hát tình ca, Bằng dĩ vãng nhạt nhoà – nơi có anh ở đó, Chắc tất cả rồi cũng bay theo gió, Để vỗ về những ký ức tím xanh.…