bmmua.com
Vanitas
Vanitas, Hôm nay chị đã nghĩ về V rất nhiều. Không biết từ đâu mà đến nữa, nỗi nhớ ấy. Nó cứ tự nhiên òa vào lòng chị như thời tiết chợt trở mình mà không có con đường nào dẫn lối…