bmmua.com
Ai cũng phải cúi đầu trước các vị tiền nhân
Rồi con người vĩ đại cuối cùng cũng đã ra đi Dân tộc khóc Người trong phút biệt ly mà ai cũng biết là phải đến Sẽ là một đêm của vạn ngàn ánh nến Sẽ là một ngày của những đôi mắt đỏ hoe Nhữn…