bmmua.com
Đánh tráo
Ông già nhíu mày tập trung cao độ, bàn tay cầm mũi khoan mảnh di như múa trên mặt sau của chiếc zippo. Rồi ông chùi nó cẩn thận bằng một mẩu giẻ mềm, mỉm cười đưa nó cho Bằng. Anh nâng nhẹ nó như m…