bmmua.com
Hoang mang…
Tại sao chẳng gã 8x nào đủ sức phổ những bài thơ thành nhạc như Phú Quang? Khi đã nghiền chiếc catssette trong quán café hi-end, nghe nát “chuyện bình thường”, “điều giản dị”… Tại sao chẳng còn ai …