bmmua.com
Guitar trong mưa
An 20 tuổi, thấp bé và trẻ nít, nói nhiều, như một con chim chích. Cứ thấy An là thấy nụ cười, bất kể cuộc đời đang buồn hay vui. Tuy vậy, trái ngược với vẻ ngoài, giọng nói An lại trầm khàn và đục…