bmmua.com
Một nửa
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ Nửa sự thật không còn là sự thật Tình yêu không một nửa bao giờ!