bmmua.com
Căn nhà có ba bề cửa sổ
Hình như chẳng có căn nhà nào như thế Nhưng mà tôi đang có Một căn nhà ba bề gió ba bề nắng ba bề cửa sổ Để đợi em, cô gái có cái cần cổ mong manh