bmmua.com
Người con gái phận bạc
Trong cái nhập nhoàng của buổi bình minh của một ngày mới không mấy sáng sủa, vô tình đập vào mắt tôi bóng dáng mệt mỏi tiều tụy, những bước chân thẩn thờ rã rời, gương mặt cuối gầm xuống như muốn …