bmmua.com
Kí họa ngày cuối năm
Cần bao nhiêu nét vẽ là có thể hình thành nên một bức phác họa? Cũng như cần bao nhiêu nỗi nhớ là đủ để gọi tên một tình yêu? Không ai biết Người ta bảo rằng thế giới này được hình thành từ …