bmmua.com
Cộng đồng HSO vì Miền Trung ruột thịt
Nghe bài hát “Đôi bàn tay” của ban nhạc Bức Tường Sóng gió cuộc đời chợt đến có ai chờ đợi. Biết đâu một ngày phận người que diêm trước gió Lụi tàn trong một sớm không ngoài ai Nhưng vớ…