bmmua.com
Gió và chong chóng
Khi yêu anh em biết mình yêu một ngọn gió Gió thật gần,thoáng chốc đã xa xôi Gió ở bên, mà lại như không có Giống như anh, mới đó đã đi rồi. Em chỉ là một chiếc chong chóng nhỏ Chơ vơ trên đồi cao,…