bmmua.com
Xin em, đừng khóc nữa
Em à, đôi chân em mệt rồi, mắt em khóc nhiều rồi, và em đã yêu thương một con người cạn lòng rồi, phải không em? Em còn nhớ không, ngày em viết entry Ở phía bên kia con đường, viết xong mà nước mắt…