bmmua.com
Quyên – Chương 2
Tác giả : Nguyễn Văn Thọ Gã trằn trọc. Tôi biết em chẳng bao giờ yêu tôi cả. Tôi chiếm đọat hết thân xác em và thỏa mãn tới cùng cực mọi thèm khát, nhưng tôi biết em chưa khi nào yêu tôi. Đó cũng s…