bmmua.com
Giấc Ngủ Ngày Thứ Ba
Tác giả: Gabriel Garcia Marquez Dịch giả: Nguyễn Văn Sâm Chiếc xe lửa chun ra khỏi hầm ngoằn ngoèo của của một vùng đá sa thạch, bắt đầu băng xuyên ngang qua giữa đồn điền chuối. Không khí từ đây t…