bmmua.com
Cái nhìn khắc khoải
Nguyễn Ngọc Tư Khoa điện thoại cho tôi từ phòng lab: – Hình xong rồi, đã lắm. Mày kiếm đâu ra ông già ngon vậy? Tôi cười, gác máy rồi xách xe chạy lại chỗ Khoa. Những tấm ảnh đen trắng treo t…