bmmua.com
Đừng đi
Nguyễn Phong Việt Cứ giả vờ như chúng ta đã đứng kề bên vực thẳm dù ai cũng nhìn thấy con đường dài trước mặt cứ giả vờ như một giây phút nữa trái tim ta ngừng đập đừng đi… Sẽ không cần những…