bmmua.com
Chỉ cần được thấy người cười vui
Nguyễn Phong Việt Chỉ cần được thấy người cười vui là những khổ đau trong tim cũng sẽ gắng gượng cười… Ta đã có tháng ngày sống như hạt sương hạnh phúc mà không cần ai nhìn ngắm những nỗi buồ…