bmmua.com
Bí mật cánh tay
Phan Hồn Nhiên Đốm sáng Độ cao 2500m trên không trung. Khoảng không bên ngoài chậm rãi chuyển sang sắc độ xám xanh. Các ô kính dọc theo máy bay mờ ẩm, lốm đốm hơi nước. Vài hành khách yêu cầu tiếp …