bloumatel.cz
Válka s Ruskem je před evropskými dveřmi! Nejdříve je ale třeba zníčit potížisty. Bude mezi nimi i Česká republika?
Dnes je tomu, zhruba rok od doby, kdy byl na ukrajinském území, v Kyjevě, zahájen prozápadní program na vyřešení amerických problému, s názvem „Majdan“. Celý tento program byl zrealizován, za účelem, dokázat světu, kdo je globálním policajtem, kdo udává ekonomický, mocenský a zbrojní rytmus světa a HLAVNĚ vyvolat další studenou válku s Ruskou federací, pro níž se stala obětí Ukrajina, která se nyní ocitá na prahu mezi existencí a krachem.